Disclaimer Website

Inhoud
Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Themans hang- en sluitwerk bv (Themans) en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. 

Gebruik
De website www.themans.nl wordt beheerd door Themans. De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Themans.

Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling en inhoud van deze website is grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen de informatie, diensten of producten onderhevig zijn aan onjuistheden en onvolledigheden. Themans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden, gedateerde informatie of andere beschadigende consequenties voortkomend uit het gebruik van deze website. Themans ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Binnen deze website zijn relevante verwijzingen of hyperlinks opgenomen ter toevoeging voor of ter ondersteuning van de gebruiker. Themans is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Tevens verzoeken wij u vriendelijk kennis te nemen van onze algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Zwolle-Lelystad op 29 september 2009 onder nummer  53/2009. Op al onze overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing en worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn hier te downloaden.